SJC 2024

Kägelpassning på SCJ 2014

(English below)
Hej och välkomna till Swedish Juggling Convention (SJC) 2024!

Vi uppdaterar löpande men här redan lite information. Följ Facebook evenemanget för att alltid få de aktuellaste information!

På konventet kommer vi att erbjuda möjlighet till jonglering dygnet runt, med workshops, galashow, fire space, games, midnight madness och volleyclub.

Har du inte jonglerat i 10 år? Ingen fara, alla är välkomna oavsett nivå! Kan du inte redan jonglera så kan vi inte komma på ett bättre ställe att lära sig!

Är du mer inne för någon annan cirkusform, exempelvis diabolo, rockring, flow, parakrobatik eller luftakrobatik? Superkul, du är välkommen oavsett disciplin! På konventet kommer vi ha en luftrigg på plats för dig som vill hänga upp någonting där.

Arrangemanget är ett samarbete med Gävle kommun.

Anmäl er gärna så tidigt som möjlig för att vi ska kunna få en bra bild av hur många som kommer.

Ingen aning vad som händer på ett jongleringskonvent? Kolla på videon från förra årets SJC!

Praktisk information

Plats: Borgarskolan
Valbogatan 9
803 25 Gävle


Datum: 28 mars till 1 april 2024

Pris:
Early Bird (till 1 mars): 450 SEK
Normalpris: 600 SEK
1 dag: 300 SEK

Anmälningsformulär: Klicka här

Sovsal: Ta med egen madrass, sovsäck och nalle.

Parkering
Info kommer snart


English:

Hi and welcome to Swedish Juggling Convention (SJC) 2024!

More things to be announced soon but here is some basic info. Follow the Facebook event to always get the most recent updates!

At the convention we will offer the opportunity to juggle around the clock, with workshops, a galashow, fire space, games, midnight madness and volleyclub.

Haven’t you juggled for ten years? No worries, eveyone is welcome no matter their skill level! If you can’t already juggle we can’t imagine a better place to learn!

Are you more interested in another circus artform, for example diabolo, hoop, flow, pair acrobatics or aerial acrobatics? Great, you are very welcome no matter diciplin. We will have an aerial rig on sight for anyone who wants to hang something there.

Please register as soon as possible so that we can get an accurate picture of the number of participants.

The event is in cooperation with Gävle Municipality.

No idea what happens on a juggling convention? Watch last year’s video!

Practical information

Place:
Borgarskolan
Valbogatan 9
803 25 Gävle
Sweden

Dates: March 28th to April 1st 2024

Convention fee:
Early Bird (before March 1st): 450 SEK
Normal price: 600 SEK
One-day-ticket: 300 SEK

Registration form: Click here

Sleeping accomodations
Bring your own sleeping gear (for example inflatable mat and sleeping bag) and teddy bear.

Parking
More info coming soon