Bli medlem!

Som medlem i Svenska Jonglörsförbund hjälper du oss att exempelvis säkra medel från regeringen, privata företag och andra organisationer, för att kunna arrangera ännu bättre konvent i framtiden och stödja artister i Sverige.

Medlemmar får 50 SEK rabatt på Svenska Jongleringskonvent. Dessutom blir du inbjuden till årsmötet där vi väljer styrelsen (såklart kan du också bli valt) och fattar beslut om årets planerade aktiviteter.

Hur blir man medlem?

Belopp: 50 SEK
Referens: medlemsavgift DITT NAMN
Plusgiro: 920231-8

International payments:
IBAN: SE1795000099602609202318
BIC: MDEASESS