SJC 2023

Kägelpassning på SCJ 2014

(English below)
Hej och välkomna till Swedish Juggling Convention (SJC) 2023!

Snart 4 år har gått sedan det senaste Svenska Jonglörskonventet men nu är vi tillbaka med ett nytt grymt bra konvent.

På konventet kommer vi att erbjuda möjlighet till jonglering dygnet runt, med workshops, galashow, games, midnight madness och volleyclub, med det första öppna svenska mästerskapet i volleyclub.

Har du inte jonglerat i 10 år? Ingen fara, alla är välkomna oavsett nivå! Kan du inte redan jonglera så kan vi inte komma på ett bättre ställe att lära sig!

Är du mer inne för någon annan cirkusform, exempelvis diabolo, rockring, flow, parakrobatik eller luftakrobatik? Superkul, du är välkommen oavsett disciplin! På konventet kommer vi ha en luftrigg på plats för dig som vill hänga upp någonting där.

Arrangemanget är ett samarbete med Gävle kommun.

Anmäl er gärna så tidigt som möjlig för att vi ska kunna få en bra bild av hur många som kommer.

Praktisk information

Plats: Staffansskolans gymnastiksal samt Stora och Lilla Retorten, Gasklockorna, Gävle
Datum: 7-10 april (alltså långfredagen till annandag påsk)

Pris:
1-dagspris: 250 kr
Early bird (innan 1 mars): 400 kr
Ungdomspris (10-15 år): 400 kr
Barnpris (under 10 år): Gratis men måste anmälas också
Normalt pris: 500 kr

Anmälningsformulär: https://docs.google.com/forms/d/1mPufZ9fIKIIl5jLsNrSz0phQQhLI6U1ko7hdEXCYnhw

Facebook Händelse: https://www.facebook.com/events/1593184951151929/

Frukost: Frukost serveras mellan kl 09 och 11 varje dag i Stora Retorten.

Sovsal
Vi har två sovsalar. En i idrottshallen, där det ska vara tyst och lugnt mellan kl 22 och 09. En i Lilla Retorten som kommer för de som kanske vill träna till sent. Kvällsträning kommer i mesta möjliga mån, att ske i Stora Retorten, men vid mycket folk så kan det även ske i Lilla Retorten.
Båda sovsalarna har en gräns på hur många som får sova där, så det är först till kvarn på platserna. 50 i idrottshallen och 30 i Lilla Retorten.
Ta med egen madrass, sovsäck och nalle.

Hur kommer jag till konventet?

Buss från Gävle Central – Staffansskolan: https://svenskjonglering.se/sjc-buss

Gångkartor
Gävle Central – Staffansskolan: https://goo.gl/maps/qVZH7XMcvQMPp47cA
Staffansskolan – Gasklockorna: https://goo.gl/maps/MWaEkpQkCVoFR2yw9

Parkering
Finns gratis på Gasklockeområdet.
Parkeringen vid Staffansskolan kostar pengar några timmar på lördag då det inte är helgdag.

För praktisk information under konventet, ring Jonathan Haldesjö Elisson, 072-517 22 41


English:

Hi and welcome to Swedish Juggling Convention (SJC) 2023!

It’s been almost 4 years since the last Swedish Juggling Convention but now we are back with another super fun convention. More things to be announced soon but here is some basic info:

At the convention we will offer the opportunity to juggle around the clock, with workshops, a galashow, games, midnight madness and volleyclub, with the first open Swedish Championship in volleyclub.

Haven’t you juggled for ten years? No worries, eveyone is welcome no matter their skill level! If you can’t already juggle we can’t imagine a better place to learn!

Are you more interested in another circus artform, for example diabolo, hoop, flow, pair acrobatics or aerial acrobatics? Great, you are very welcome no matter diciplin. We will have an aerial rig on sight for anyone who wants to hang something there.

Please register as soon as possible so that we can get an accurate picture of the number of participants.

The event is in cooperation with Gävle Municipality.

Practical information

Place: Gävle
Dates: April 7-10. (Easter weekend)

Convention fee:
1 day ticket: 250 SEK
Early bird (before 1 March): 400 SEK
Youth (10-15 years): 400 SEK
Children (below 10 years): Free but needs to be registered
Normal fee: 500 SEK

Registration form: https://docs.google.com/forms/d/1mPufZ9fIKIIl5jLsNrSz0phQQhLI6U1ko7hdEXCYnhw

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1593184951151929/

Breakfast
Breakfast will be served between 09:00 and 11:00 in Stora Retorten.

Sleeping accomodations
We have two sleeping halls. The main hall at Staffansskolan, will be turned into a sleeping hall and will be quite between 22:00 and 09:00. The second one is in Lilla Retortern, and it will for those who want’s to practice until late. Stora Retorten will be open for practice during the night, but if there are too many people want to practice, Lilla Retorten will be used as well.
There’s a limit on the number of people that are allowed to sleep in the different halls. 50 people at Staffansskolan and 30 in Lilla Retorten. First come, first served.
Bring your own sleeping gear and teddy bear.

How do I get to the convention?

Bus from Gävle Central – Staffansskolan: https://svenskjonglering.se/sjc-buss

Maps for walking
Gävle Central – Staffansskolan: https://goo.gl/maps/qVZH7XMcvQMPp47cA
Staffansskolan – Gasklockorna: https://goo.gl/maps/MWaEkpQkCVoFR2yw9

Parking
Free parking on the Gasklockorna area.
Parking at Staffansskolan costs money during a few hours on Saturday, otherwise free.

For practical information during the convention, call Jonathan Haldesjö Elisson, +46 (0)72-517 22 41