Swedish Juggling Convention (SJC) 2023

Kägelpassning på SCJ 2014

(English below)
Hej och välkomna till SJC 2023!

Snart 4 år har gått sedan det senaste Svenska Jonglörskonventet men nu är vi tillbaka med ett nytt grymt bra konvent.

Plats: Gävle
Datum: 7-10 april (alltså långfredagen till annandag påsk)

På konventet kommer vi att erbjuda möjlighet till jonglering dygnet runt, med workshops, galashow, games, midnight madness och volleyclub, med det första öppna svenska mästerskapet i volleyclub.

Har du inte jonglerat i 10 år? Ingen fara, alla är välkomna oavsett nivå! Kan du inte redan jonglera så kan vi inte komma på ett bättre ställe att lära sig!

Är du mer inne för någon annan cirkusform, exempelvis diabolo, rockring, flow, parakrobatik eller luftakrobatik? Superkul, du är välkommen oavsett diciplin! På konventet kommer vi ha en luftrigg på plats för dig som vill hänga upp någonting där.

Pris:
1-dagspris: 250 kr
Early bird (innan 1 mars): 400 kr
Ungdomspris (10-15 år): 400 kr
Barnpris (under 10 år): Gratis men måste anmälas också
Normalt pris: 500 kr

Anmäl er gärna så tidigt som möjlig för att vi ska kunna få en bra bild av hur många som kommer.

Anmälningsformulär: https://docs.google.com/forms/d/1mPufZ9fIKIIl5jLsNrSz0phQQhLI6U1ko7hdEXCYnhw

Facebook Händelse: https://www.facebook.com/events/1593184951151929/


English:
Hi and welcome to SJC 2023!

It’s been almost 4 years since the last Swedish Juggling Convention but now we are back with another super fun convention. More things to be announced soon but here is some basic info:

Place: Gävle
Dates: April 7-10. (Easter weekend)

At the convention we will offer the opportunity to juggle around the clock, with workshops, a galashow, games, midnight madness and volleyclub, with the first open Swedish Championship in volleyclub.

Haven’t you juggled for ten years? No worries, eveyone is welcome no matter their skill level! If you can’t already juggle we can’t imagine a better place to learn!

Are you more interested in another circus artform, for example diabolo, hoop, flow, pair acrobatics or aerial acrobatics? Great, you are very welcome no matter diciplin. We will have an aerial rig on sight for anyone who wants to hang something there.

Convention fee:
1 day ticket: 250 SEK
Early bird (before 1 March): 400 SEK
Youth (10-15 years): 400 SEK
Children (below 10 years): Free but needs to be registered
Normal fee: 500 SEK

Please register as soon as possible so that we can get an accurate picture of the number of participants.

Registration form: https://docs.google.com/forms/d/1mPufZ9fIKIIl5jLsNrSz0phQQhLI6U1ko7hdEXCYnhw

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1593184951151929/